Personlig utveckling - distanskurs
Personlig utveckling – distanskurs, starta när du vill och arbeta i ditt eget tempo!
Det här är distanskursen för dig som vill utvecklas och komma framåt i din personliga utveckling. Du behöver vara beredd på att vara ärlig inför dig själv, att våga ställa dig själv mot väggen och ibland ifrågasätta dina väl invanda synsätt och argument. Kursbreven och samtalen ger förhoppningsvis nya tankebanor och synsätt vilka kan leda dig framåt i din personliga utveckling.
Övningarna i kursbreven kan handla om självkänsla och självförtroende, problemlösning, känslor kontra tankar, ansvar, att våga göra förändringar och mycket annat. Detta arbete få dig förhoppningsvis att göra mer aktiva och medvetna val framöver som för dig framåt mot det du vill.

Kursens upplägg är 8 kursbrev som mejlas till dig, ett i taget. Kursbreven innehåller beskrivningar, exempel, övningar och frågor för dig att svara på och ta ställning till, och ibland uppmaningar om att göra saker – vilket naturligtvis är helt upp till dig om du väljer att göra. Samtidigt som ett kursbrev skickas ut bokar vi in en tid för samtal över telefon, times, facetime eller messenger. Två - fyra veckor fram i tiden kan vara lagom att boka, men det ska vara tillräckligt långt fram för att du ska hinna göra övningarna och reflektera, och jag ska ha hunnit få detta till min mejl ett par dagar innan samtalet. Däremellan gör du övningarna i det aktuella kursbrevet. Kursbreven är lika för alla, men du kan själv välja att lägga till egna uppgifter om du vill det, och ibland kommer jag uppmana dig till ytterligare reflektioner beroende på hur det går för dig. Jag kommer uppmana dig att delge av ditt arbete med dig själv, men du är aldrig tvingad, det vill jag vara tydlig med. Samtalen oss emellan är inte menat som terapi, även om det kan ge otroligt mycket att få ventilera sig och få feedback. Den största delen av tiden och jobbet gör du själv hemma med dina övningar. Jag uppmanar dig även att skriva ner tankar, funderingar och känslor, stort som smått, under kursens gång. Här kan du nämligen finna viktiga nycklar, både just då men även längre fram.


Det du lyfter under samtalen är det du tycker har varit viktigt för dig, aha upplevelser exempelvis, eller frågor. Det handlar aldrig om redogörelse eller prestation inför mig. Du bestämmer vad kursen ska innebära för dig, liksom hur mycket tid och energi du vill lägga på arbetet. Under kursens gång kanske du själv upptäcker saker och frågor du vill jobba vidare med hemma, och det är jättebra. Kom ihåg att du aldrig är tvingad till något, bara uppmuntrad. Naturligtvis är du välkommen att höra av dig under resans gång om det uppstår frågor kring övningarna eller andra funderingar.

Om du av olika anledningar inte har gjort klart övningarna inför samtalet så ska du meddela mig så snart det bara är möjligt, så bokar vi in en ny tid. Under arbetet med dig själv och den personliga utvecklingen kan det komma fram jobbiga saker som man kanske inte alltid hade räknat med från början. Känner du att du behöver mer tid förutom samtalen med mig för att prata om saker kan vi boka enskilt samtal efter överenskommelse, antingen här på plats eller över telefon. Om du hellre vill att all kommunikation ska ske över mejlen går det bra.

Pris: 2000 kr. I priset ingår 8 kursbrev med beskrivningar, exempel, frågor och övningar, och sammanlagt 2 timmar samtalstid tillsammans med mig där du får konkret feedback och coachning.

Anmälan via mejl camillamattsson85@gmail.com
OBS! Jag behöver ha ditt fullständiga namn, telefonnummer och mejladress.

Lite information om mig: Andlighet i olika former har alltid varit en naturlig och självklar del av mitt liv. Som 13 åring började jag använda kristaller i vardagen och kände tydligt av deras energier. I sena tonåren påbörjades olika andliga kurser, och jag spenderade många timmars träning till detta varje vecka. Som vuxen tog jag det ett steg längre och började gå mediala utbildningar. Intuitionen och de mediala förmågorna har alltså utvecklats aktivt över tid genom utbildningar och mycket hängiven träning. Idag arbetar jag som utbildat diplomerat Medium, Andlig Healer, Djurkommunikatör, Samtalsterapeut, Mindfulinstruktör, och e-terapeut mot sockerproblematik. Jag erbjuder utbildningar med diplomeringsmöjlighet inom många av dessa arbetsområden sedan år 2016, i form av kurser på plats samt i viss mån distanskurser. Du kan även boka olika typer av behandlingar och samtal inom detta både på plats samt på distans. Evenemang, seanser, workshops samt temakvällar av olika slag erbjuder jag med jämna mellanrum.

Jag följer Mediumförbundets etiska riktlinjer.


Hedemora Kraftsjälar tillämpar ånger av beställd och betald kurs enligt distansavtalslagen, dock som längst fram till 2 veckor före kursstart i detta fall. Hedemora Kraftsjälar innehar F-skattsedel.