Naturväsen & Naturenergier - distanskurs

Naturväsen & Naturenergier - distanskurs, starta när du själv vill och arbeta i ditt eget tempo!

Kursen är för dig som är nyfiken på att öppna upp för naturväsen och naturenergier. Moder Jord, naturandar, naturenergier, naturväsen och djurandar -vi skapar utrymme för möten, övar på att kanalisera visdom och historia, fördjupar relationer och undersöker möjligheter att arbeta i samverkan med dessa.

Du har under kursen möjlighet att genomföra praktiska övningar både på plats hemma hos dig själv, i skogen med hjälp av ljudfiler eller text, och med hjälp av foton.

Du får kurskompendium, övningar och uppgifter med instruktioner. Inspelade meditativa energiresor samt chakraöppning och chakrastabilisering. Dessa kommer i ljudfilsformat mp3 som du med fördel kan utföra när du är utomhus, över exempelvis telefonen eller plattan. Även samtal och konkret feedback tillsammans med mig mellan varje kursdel och i samband med övningar och hemuppgifter. Vi möts på distans över telefon eller videosamtal, och allt arbete sker i din egen takt.

Under kursen arbetar vi bland annat med följande arbetsområden:
*Intuition och att ta emot information. Kicka igång intuitionen med hjälp av övningar. Meditativa energiresor & Mindfulness. Hitta ditt sätt att kommunicera just nu.
*Auran. Färgernas betydelse. Chakran. Chakraöppningar & chakrastabiliseringar. Att känna in auran och chakran hos naturen & dess väsen.
*Intoning och samtal. Att arbeta i samverkan. Att börja kommunicera med naturen & dess väsen. Att genomföra sessioner rent praktiskt, och skillnaden mellan samtal och avläsningar. Viktiga saker att förhålla sig till.
*Personlig utveckling med riktade övningar och uppgifter.

I kursen ingår även att göra skriftliga reflektionsarbeten kring olika arbetsområden och texter i kurskompendiumet. Det är inget måste att lämna in uppgifter till mig, men det kan vara skönt för dig själv att medvetandegöra och lyfta dina funderingar, upplevelser och utveckling på detta vis.

Hur går det till? Du startar när du själv vill och arbetar helt i din egen takt. Kursen är uppdelad i fyra delar. Mellan varje kursdel har vi ett samtal. Däremellan arbetar du med uppgifter, övar, och mejlar mig färdiga uppgifter, frågor och funderingar. Du mejlar mig när du känner dig klar med en kursdel och vill boka en ny samtalstid. Jag är alltså med dig under hela kursens gång.

Kostnad: 2000 kr inkl. moms. I priset ingår kurskompendium, uppgifter med instruktioner, inspelade meditativa energiresor samt chakraöppningar och chakrastabiliseringar, arbetsplanering. Det ingår flera samtal och konkret feedback tillsammans med mig mellan varje kursdel och i samband med övningar och uppgifter. Vi möts på distans över telefon alternativt videosamtal, sammanlagt 2 timmars planerad samtalstid. Även mejlkontakt utöver detta naturligtvis när du behöver det.

Gör såhär för att boka in dig på kursen: mejla mig ditt namn, telefonnummer och mejladress till camillamattsson85@gmail.com, så återkommer jag med bokningsbekräftelse och inbetalningsuppgifter. När kursavgiften har kommit in så kör vi igång när du vill och kan!

18 års åldersgräns
Du som vill gå denna kurs behöver vara mentalt stabil. Kursen passar ej för den som har en psykiatrisk diagnos som tex schizofreni, bipolär sjukdom, psykos, den som lider av vanföreställningar, hallucinationer, missbruk osv.

Lite information om mig som leder kursen: Andlighet i olika former har alltid varit en naturlig och självklar del av mitt liv. Som 13 åring kom de vackra kristallerna in i mitt liv och användes flitigt i vardagen. I sena tonåren påbörjades olika andliga kurser, och jag spenderade många timmars träning till detta varje vecka. Som vuxen tog jag det ett steg längre och började gå mediala utbildningar. Intuitionen och de mediala förmågorna har alltså utvecklats aktivt över tid genom utbildningar och mycket hängiven träning. Idag arbetar jag som utbildat diplomerat Medium, Andlig Healer, Djurkommunikatör, Samtalsterapeut, Mindfulinstruktör, och e-terapeut mot sockerproblematik. Jag erbjuder utbildningar med diplomeringsmöjlighet inom många av dessa arbetsområden sedan år 2016, i form av kurser på plats samt i viss mån distanskurser. Du kan även boka olika typer av behandlingar och samtal inom detta både på plats samt på distans. Evenemang, seanser, workshops samt temakvällar av olika slag erbjuder jag med jämna mellanrum.

Jag följer Mediumförbundets etiska riktlinjer.

Du är varmt välkommen med din bokning!