Djurkommunikation - distanskurs
Djurkommunikation - distanskurs, starta när du vill och arbeta i ditt eget tempo! Här får du möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera telepatiskt med djuren. Alla kan
Du har under kursen möjlighet att träna tillsammans med mig där jag samtidigt ger introduktion och kan delge möjliga tillvägagångssätt, feedback och tips. Du arbetar även med att genomföra praktiska övningar både på plats hemma hos djuren och på distans med hjälp av foton.

Du får kurskompendium och träningsuppgifter med instruktioner. Inspelad meditativ energiresa som behandlar chakran, vilken kommer i ljudfilsformat mp3 som du kan lyssna till när och hur många gånger som helst. Även samtal och konkret feedback tillsammans med mig mellan varje kursdel och i samband med övningar och hemuppgifter. Vi möts på distans över telefon eller videosamtal, och allt arbete sker i din egen takt.

Under kursen arbetar vi bland annat med följande arbetsområden:
* Djuret och dess beteenden. Djuret tillsammans med ägaren, som individ, och dess flockbeteenden.
* Intuition och att ta emot och hantera information. Att hitta ditt unika sätt att kommunicera.
* Djurens aura och chakran. Färgernas betydelse. Att lära sig att känna in djurens aura och chakran.
* Intoning och samtal tillsammans med djur. Telepatisk kommunikation. Hur man kommer igång som djurkommunikatör och vad man ska tänka på. Hur man rent praktisk går till väga före, under och efter en session.
* Viktiga punkter att förhålla sig till som djurkommunikatör.
* Personlig utveckling

I kursen ingår:
-Fördjupningsarbeten om olika djur för att lättare förstå skillnaden i vad som är flockbeteenden, medfödda instinkter, vad som kan vara rent inlärda beteenden, och vad som är invanda rutiner hos djuren.
-Olika intuitionsövningar, att lita till det man får till sig.
-Chakrameditation för dig. Arbete med vad olika färger har för betydelse för just dig.
-Övningar i att känna in djurens aura och chakran.

-Kommunikationsarbete tillsammans med djur, på plats och på distans. Till en början kan du förslagsvis öva dig på dina egna djur, och även mina djur.
-Övningar i att skriva ned informationen liksom att göra ljudinspelningar. Du får tillgång till demoexemplar med inspelade sessioner för att väcka inspiration.
-Reflektionsarbeten kring olika arbetsområden och texter i kurskompendiet, och du får konkret feedback av mig.

Hur går det till? När hela kursavgiften har kommit in så startar du när du själv vill och arbetar helt i din egen takt. Kursen är uppdelad i 5 delar. Inför varje kursdel har vi ett samtal och övar tillsammans, och pratar samtidigt om föregående kursdels arbete.
Däremellan arbetar du med uppgifter, övar, och mailar mig färdiga uppgifter, frågor och funderingar. Du mailar mig när du känner dig klar med en kursdel och vill boka en ny samtalstid. Jag är alltså med dig under hela kursens gång. Du har tillgång till kursen hur länge du vill.

Kostnad: 3150 kr. I priset ingår kurskompendium och övningsuppgifter med instruktioner, inspelad meditativ energiresa (mp3 ljudfil). Det ingår också flera samtal, träningstid tillsammans med mig, och konkret feedback mellan varje kursdel och i samband med övningar och hemuppgifter. Vi möts på distans över telefon alternativt videosamtal, sammanlagt 2,5 timmes planerad samtalstid. Även mailkontakt utöver detta naturligtvis när du behöver det.

Gör såhär för att boka in dig på kursen: maila mig ditt namn, telefonnummer och mailadress till  camillamattsson85@gmail.com så återkommer jag med bokningsbekräftelse och inbetalningsuppgifter. När hela kursavgiften har kommit in så kör vi igång när du vill och kan!

18 års åldersgräns.
Du som vill gå denna kurs behöver vara mentalt stabil. Kursen passar ej för den som har en psykiatrisk diagnos som tex schizofreni, bipolär sjukdom, psykos, den som lider av vanföreställningar, hallucinationer, missbruk osv.

Diplomeringsmöjlighet finns. Din utveckling som djurkommunikatör sker i takt med övning och i samklang med din personliga utveckling. Man fortsätter att träna på djurkommunikation till dess, både genom ytterligare fristående kurser, samt framförallt på egen hand, samtidigt som man jobbar på med sin personliga utveckling. Hur lång tid detta tar är helt individuellt, räkna med minst 1-2 års relativt intensiv träning innan du är i hamn som diplomerad djurkommunikatör, beroende på tidigare erfarenheter. Det finns inget visst antal kurser man ska ha gått, allt beror på hur man själv lägger upp sin träning. Men genom att du går ytterligare kurser ges jag som kursledare tid att se och följa din utveckling, vilket är ett måste. Jag säger därefter till när jag anser att du är redo att påbörja arbetet med referenser, vilket ska leda dig fram till ett slutlig teoriprov inför diplomering. 
 
Jag hoppas att vi hörs, ni är hjärtligt välkomna!

Lite information om mig: Andlighet i olika former har alltid varit en naturlig och självklar del av mitt liv. Som 13 åring kom de vackra kristallerna in i mitt liv och användes flitigt i vardagen. I sena tonåren påbörjades olika andliga kurser, och jag spenderade många timmars träning till detta varje vecka. Som vuxen tog jag det ett steg längre och började gå mediala utbildningar. Intuitionen och de mediala förmågorna har alltså utvecklats aktivt över tid genom utbildningar och mycket hängiven träning. Idag arbetar jag som utbildat diplomerat Medium, Andlig Healer, Djurkommunikatör, Samtalsterapeut, Mindfulinstruktör, och e-terapeut mot sockerproblematik. Jag erbjuder utbildningar med diplomeringsmöjlighet inom många av dessa arbetsområden sedan år 2016, i form av kurser på plats samt i viss mån distanskurser. Du kan även boka olika typer av behandlingar och samtal inom detta både på plats samt på distans. Evenemang, seanser, workshops samt temakvällar av olika slag erbjuder jag med jämna mellanrum.

Jag följer Mediumförbundets etiska riktlinjer.

Hedemora Kraftsjälar innehar F-skattsedel.