Hedemora Kraftsjälar erbjuder Samtal, och spännande och sköna Alternativa Behandlingar. Läs mer om dessa här:
Samtalsterapi
Intuitiva Vägledande Samtal
E-terapi mot Sockerproblematik
Alternativa Behandlingar